Xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh 80%, 42.900 nhà máy ngừng hoạt động, đơn hàng bị mất ở Việt Nam đi đâu?

Việt Nam năm nay có thể nói là đầy bất ổn, vấn đề thiếu điện chưa hết, nay lại có tin xuất khẩu giảm tới 80%, vậy tại sao xuất khẩu của Việt Nam lại sụt giảm nhiều như vậy? …

Việt Nam vội vã, xuất khẩu và thị trường bất động sản đều sụp đổ

Số liệu kinh tế Việt Nam năm nay khiến nhiều người chết lặng. Môi trường tháo chạy vốn, bất động sản dang dở, xuất nhập khẩu giảm mạnh, suy thoái kinh tế, xuất khẩu ngoại thương của Việt Nam và …