Xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh 80%, 42.900 nhà máy ngừng hoạt động, đơn hàng bị mất ở Việt Nam đi đâu?

Việt Nam năm nay có thể nói là đầy bất ổn, vấn đề thiếu điện chưa hết, nay lại có tin xuất khẩu giảm tới 80%, vậy tại sao xuất khẩu của Việt Nam lại sụt giảm nhiều như vậy? …