Trong các cuộc chiến trong tương lai, xe tăng chắc chắn sẽ bị loại bỏ

Về quân sự, chúng ta cũng có thể tỉnh táo trên thế giới, thời đại lấy Mỹ làm chuẩn mực trong lĩnh vực công nghệ quân sự đã qua từ lâu. Các bạn có thể xem một chi tiết, khi Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ, Tướng James McConville, bước tới vén bức màn về súng xe tăng, lẽ ra mọi người phải biết rõ rằng xe tăng Mỹ đã đến hồi kết thúc!