Nơi ông công tác lâu năm lại xảy ra vụ án tham nhũng, thứ trưởng về hưu 5 năm ngã xuống cuối tuần qua

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 9 tháng 7, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia thông báo rằng Chen Jixing, cựu đảng viên và phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Quảng Đông