Ứng cử viên được đề cử duy nhất của Thái Lan cho tư cách thành viên của Thủ tướng Peeta bị đình chỉ

Chín thẩm phán của Tòa án Hiến pháp đã đưa ra phán quyết này với số phiếu 7:2. Với phán quyết này và sự phản đối của thượng nghị sĩ tiền nhiệm đối với các chính sách tranh cử của Peeta, lẽ ra Peeta sẽ không có cơ hội trở thành thủ tướng Thái Lan.