Luồng hành khách khổng lồ mang lại gì cho Sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô?

Nhiều dữ liệu nửa năm một lần cho năm 2023 lần lượt được phát hành. Gần đây, Thành Đô đã công bố một bộ dữ liệu: Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, Trung tâm Hàng không Thành Đô (Sân bay Thiên Phủ + Sân bay Song Lưu) đã hoàn thành lượng hành khách là 34,589 triệu hành khách và lượng hàng hóa và thư từ là 340.000 tấn