Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn công bố 16 biện pháp tạo thuận lợi trong quản lý tàu cá

Điều này được hiểu rằng 16 biện pháp này bao gồm ba khía cạnh. Một là hủy 10 hạng mục chứng nhận. Việc thực hiện 10 hạng mục chứng nhận, chẳng hạn như giấy chứng nhận hủy bỏ giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận chuyển đổi các chỉ số của tàu đánh cá