Các cục thuốc lá ở nhiều nơi yêu cầu người có quan hệ huyết thống trong vòng ba thế hệ không được nộp đơn xin việc, và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương từng chỉ đích danh tình trạng cận huyết trong các doanh nghiệp nhà nước độc quyền

Điểm nóng này bắt nguồn từ thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2023 do Cục (Công ty) độc quyền thuốc lá Sơn Đông đưa ra. Thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2023 do Cục độc quyền thuốc lá Sơn Đông ban hành yêu cầu các ứng viên không được nộp đơn vào các vị trí cấu thành việc trốn tránh cán bộ sau khi được tuyển dụng, cũng như không nộp đơn vào các vị trí có quan hệ vợ chồng, quan hệ huyết thống trực hệ, máu mủ ruột thịt