Trung Quốc phát triển các thương hiệu quốc gia và quốc tế thúc đẩy bản đồ thế giới của ngành công nghiệp ô tô

Thành tích xuất sắc của ô tô Hongqi tại thị trường nước ngoài là hình ảnh thu nhỏ của thương hiệu ô tô quốc gia Trung Quốc trên bản đồ ô tô thế giới. Trong 70 năm kể từ khi ngành công nghiệp ô tô mới của Trung Quốc ra đời, ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ “đưa vào” sang “đi ra ngoài”.