Liên ngành nhiều biện pháp thúc đẩy tiêu dùng ô tô

Một số biện pháp đã được đưa ra để khuyến khích các khu vực bị hạn chế mua sớm ban hành chỉ tiêu mua ô tô hàng năm, thực hiện chính sách phân biệt giữa nội thành và ngoại thành, tăng chỉ tiêu mua ô tô hàng năm tùy theo điều kiện của địa phương.