Cổ phiếu điện lại cháy, ai “sạc” bo mạch 4 mối của Nhiệt điện Đại Liên?

Cổ phiếu ngành điện cháy hàng tháng 5 kéo thị trường dậy sóng giữa tháng 7 Cùng ngày, Nhiệt điện Đại Liên (600719.SH), Điện lực Jinkong (000767.SZ), Nhiệt điện Hàng Châu (605011.SH), Nhiệt điện Jingneng (002893.SZ) và Tập đoàn Evergreen …