Ánh sáng của nền văn minh tỏa sáng ở Sanxingdui

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ ra một cách sâu sắc: “Ngày nay, nếu chúng ta muốn tạo nên nét rực rỡ mới của văn hóa Trung Quốc, chúng ta phải tiến hành giao lưu văn hóa với các nước một cách rộng rãi hơn với tâm thế rộng lớn hơn”.