Nỗi đau thầm kín của Mark Zuckerberg: Apple có thể bán iPhone, Tesla có thể bán ô tô tại Trung Quốc nhưng Meta thì không

Meta tái khởi động hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc thông qua kính thực tế ảo Quest. “Nếu Apple có thể bán iPhone, Tesla có thể bán ô tô tại Trung Quốc, tại sao chúng tôi lại không thể?”. …