Ngân hàng giảm lãi suất thật và ‘làm màu’, có nơi giảm 6-7 lần chỉ bằng 1 lần

Tuy nhiên, “chất lượng” của việc giảm lãi suất huy động lại không phụ thuộc vào số lần ngân hàng công bố giảm. Điển hình như NCB và VietA Bank dù rất tích cực ban hành biểu lãi suất mới, thế nhưng mức giảm thực tế lại thua xa so với những ngân hàng chỉ một vài lần công bố giảm lãi huy động.