Ai đang kích dục trẻ vị thành niên bằng giấy chứng nhận trinh tiết, phong cách loli và quần áo sặc sỡ?

Đó là một cô bé 10 tuổi, có thể chưa được giáo dục về giới tính, và em là người đầu tiên tiếp xúc với định nghĩa “tình dục hóa”. Chính người bán sỉ dưới chiêu bài “con thích thì bán đắt” đã hợp tác với thương lái để bán rầm rộ; Chỉ vì lợi nhuận bằng cách tình dục hóa trẻ em.