Jack Ma biến mất, định giá của Ant Group giảm 70% và ưu đãi bình quân đầu người cho nhân viên giảm

977 ngày sau khi IPO sụp đổ, đôi giày cải chính của Ant Group cuối cùng đã hạ cánh. Vào tối ngày 7 tháng 7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục Giám sát Tài chính Nhà nước và Ủy …