Nếu Hoa Kỳ dám cản trở Trưởng đặc khu Li Jiachao tham gia APEC

Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngay lập tức sửa chữa hành vi sai trái của mình, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Trưởng đặc khu Li Jiachao và các quan chức SAR khác, thực hiện trách nhiệm của chủ nhà APEC, mời Trưởng đặc khu Li Jiachao tham dự cuộc họp như thường lệ và đảm bảo rằng các đại diện của tất cả các thành viên APEC