Kích thích các hình thức kinh doanh mới và sức sống mới, thành phố Wuzhong, Ninh Hạ đã phát động cuộc thi người nổi tiếng trên Internet đầu tiên

Sự kiện này được tài trợ bởi Chính quyền nhân dân thành phố Wuzhong, được thực hiện bởi Phòng Thương mại và Đầu tư thành phố Wuzhong, và được đồng tổ chức bởi các phòng xúc tiến đầu tư và thương mại có thẩm quyền ở các quận (thành phố, quận) khác nhau. của sự kiện “Năm mới” sẽ kích thích hơn nữa các hình thức kinh doanh mới và sức sống mới, khám phá, trau dồi và củng cố đội ngũ người nổi tiếng trên Internet của thành phố