Khách hàng của một cửa hàng tráng miệng ở Đài Loan từ chối dùng chung nhà vệ sinh với công nhân “vì sợ bị bệnh”

Tục ngữ có câu “Nghề không phân biệt cao thấp”, dùng chung nhà vệ sinh với công nhân có gì sai không? Một nhà hàng tráng miệng nổi tiếng ở Hoa Liên gần đây đã nhận được đánh giá 1 sao tiêu cực từ khách hàng, cáo buộc người điều hành cho phép nhân viên sử dụng nhà vệ sinh dành cho khách, điều này không chỉ mang lại bụi mà còn có thể mang mầm bệnh.