Nghị viện Châu Âu thông qua Dự luật Chip

Thông cáo báo chí do Nghị viện châu Âu đưa ra cùng ngày cho biết dự luật đã được thông qua với 587 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 38 phiếu trắng. Dự luật sẽ hỗ trợ các dự án tăng cường an ninh nguồn cung của EU bằng cách thu hút đầu tư và xây dựng năng lực.