Tập Cận Bình: Nhìn về tương lai, Trung Quốc và Mỹ nhất định có thể cùng nhau thịnh vượng

Người dân Trung Quốc coi trọng tình hữu nghị, và chúng tôi sẽ không bao giờ quên người bạn cũ của chúng tôi cũng như đóng góp lịch sử của bạn trong việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Trung-Mỹ và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ.