Khảo sát của Nikkei: 70% công ty bán lẻ Nhật Bản sẽ tăng giá hàng hóa vào năm 2023

Vào ngày 19 tháng 7, cuộc khảo sát ngành bán lẻ do Nihon Keizai Shimbun công bố cho thấy trong số tất cả các công ty trả lời câu hỏi, 68,8% cho biết họ sẽ tăng giá hàng hóa vào năm 2023. Trong cuộc khảo sát được thực hiện cùng kỳ năm 2022, khoảng 50% công ty bán lẻ trả lời sẽ tăng giá.