Những con gấu lớn của Phố Wall cảnh báo: Đừng kỳ vọng mùa thu nhập doanh nghiệp sẽ thúc đẩy chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng

Financial Associated Press, ngày 10 tháng 7 (Biên tập viên Zhou Ziyi) Đừng mong đợi mùa thu nhập doanh nghiệp này sẽ mang lại lợi nhuận mới cho chứng khoán Mỹ — một quan điểm ngày càng được các chiến …