Truyền thông Mỹ: Đảng Cộng hòa yêu cầu Chủ tịch Hạ viện McCarthy khởi động thủ tục luận tội Tổng thống Biden

Financial Associated Press, ngày 25 tháng 7, theo tờ “New York Post” của Mỹ ngày 24 đưa tin, một số thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu Chủ tịch Hạ viện McCarthy khởi xướng thủ tục luận tội Tổng thống Biden vào cùng ngày.