CF40 Zhang Bin: Lạm phát cơ bản duy trì ở mức dưới 2% là không tốt và có một đơn thuốc đồng thuận để giải quyết tình trạng cung không đủ cầu

Zhang Bin, thành viên cấp cao tại CF40 và là phó giám đốc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết trong bài phát biểu quan trọng của mình, “Lạm phát lõi tiếp tục dưới 2% là không tốt, liên tục dưới 1% là chậm chạp và nguy hiểm, và liên tục dưới 0% là rất xấu.”