Học phí đại học: ‘Không tăng thì trường gặp khó, tăng sinh viên sẽ khổ’

Theo ông Nhân, trong bối cảnh các trường phải tăng nguồn thu, đầu tư cơ sở vật chất, việc tăng học phí là tất yếu. Các trường không vì một số sinh viên, phụ huynh than khổ mà tạm ngừng tăng học phí vì điều này sẽ khiến hệ thống giáo dục không đạt như kỳ vọng. Để giải quyết bài toán học phí, với những sinh viên khó khăn, nhà nước cần có nguồn quỹ hỗ trợ sinh viên vay theo hình thức bền vững.

Bộ Giáo dục sẽ tăng cường nghiên cứu khoa học có tổ chức để giải quyết vấn đề “kẹt cổ” công nghệ cốt lõi

Bộ Giáo dục đề xuất rằng đổi mới khoa học và công nghệ trong các trường cao đẳng và đại học phải phát huy đầy đủ vai trò là sức mạnh khoa học và công nghệ chiến lược quốc gia, nâng cao đáng kể khả năng đổi mới độc lập, đạt được một số thành tựu lớn ban đầu trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản,