Bộ Công an: Nới lỏng hoàn toàn điều kiện định cư tại các đô thị lớn, hoàn thiện chính sách định cư theo điểm tại các siêu đô thị

Vào ngày 3 tháng 8, phóng viên được biết từ cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức tại Bắc Kinh rằng Bộ Công an đã nghiên cứu và xây dựng một số biện pháp để đảm bảo sự phát triển chất lượng cao của các cơ quan công an, bao gồm cả việc thúc đẩy đô thị hóa mới với người dân làm nòng cốt,